Geïnteresseerd?

Meer informatie aanvragen

Onderwijs

Herhaling BHV

Een BHV cursus dient elk jaar te worden herhaald. Vooral voor wat betreft de levensreddende handelingen geldt dat ze minimaal jaarlijks moeten worden geoefend.

Voorop staat dat een BHV’er bij een calamiteit voldoende kennis van zaken moet hebben om adequaat te kunnen handelen. Om dit laatste te kunnen vaststellen is het goed om regelmatig te oefenen.

Als niet duidelijk is of de BHV’er nog over voldoende kennis beschikt om te volstaan met een herhalingscursus, of dat hij/zij beter opnieuw een basiscursus kan volgen, kan een kleine competentietest worden uitgevoerd.